Forma za aplikaciju na Internacionalni Festival Turističkog Filma BiH:

Materijali koje je potrebno poslati za aplikaciju:

  • ispunjen i potpisan obrazac za prijavu svakog rada putem e-pošte
  • za svaki rad tačne informacije, sinopsis, slika sa
  • djelo i fotografija autora moraju se pružiti u digitalnom obliku
  • link za preuzimanje (wetransfer) ili vimeo veza s omogućenim preuzimanjem

Adresa festivala:

BH TOURFILM FESTIVAL

Avde Sumbula 6, Sarajevo 71000, Bosnia & Herzegovina, Europe

bhtourfilm@gmail.com

BH TOURFILM FESTIVAL

Aplikacijska forma